1 - 2

IL·LUSTRACIÓ
INFOGRAFIA
Una creació publicitària basada en criteris d’eficàcia comunicativa/persuasiva ha de poder utilitzar totes les formes d’expressió gràfica aprofitant el màxim les seves possibilitats.