1 - 2

LOGOTIPS És l’element bàsic de la imatge d’una empresa o institució. El logotip és la versió visual del nom, incorpora elements gràfics a l’expressió verbal. El logotip té una importància capital, en tant que com a identificador corporatiu és la projecció exterior de l’empresa o institució.