1 - 2

PACKAGING La presentació del producte ha de reflectir les seves millors qualitats per garantir l’èxit en la lluita diària amb la competència.
El producte ha de tenir, com la seva empresa, una personalitat pròpia que l’identifiqui i el diferenciï. Tot això s’aconsegueix amb una correcta aplicació de la imatge corporativa en el producte.